Redaktor naczelny

Redaktor naczelny - Radosław Botev - jest tłumaczem przysięgłym, specjalizującym się w przekładach tekstów prawniczych. Działalność Echa Mszczonowa i sprawowanie kontroli prasowej nad przestrzeganiem prawa przez lokalne władze jest sposobem urzeczywistniania jego prawniczej pasji - tym bardziej satysfakcjonującym, że jest to działalność społecznie użyteczna.