Park miejski otwarty

We wrześniu został wreszcie oddany do użytku park miejski w Mszczonowie. A właściwie jego część, bo obiecywano nam park także po drugiej stronie kościoła – na tzw. Mszczonowskich Błoniach. Miejmy nadzieję, że gmina nie wycofa się z dalszej części inwestycji.
Już na wstępie kontrowersję w internetowych dyskusjach wzbudził regulamin parku, a konkretnie zakaz wprowadzania zwierząt domowych na jego teren. Zakaz ten jest tyleż absurdalny („gdzie my niby mamy chodzić z psem, jak nie do parku?“), co po prostu nielegalny. Pisaliśmy o tym szerzej kilka lat temu przy okazji omawiania zakazu wprowadzania psów na teren placu zabaw przy mszczonowskiej szkole podstawowej. Teraz ograniczymy się więc tylko do stwierdzenia, że zgodnie ze stanowiskiem sądów administracyjnych gminy nie mogą zakazywać właścicielom czworonogów wchodzenia ze swoimi pupilami na tereny ogólnodostępne.
Byliśmy ciekawi, czy tym razem regulamin został formalnie przyjęty jakimś aktem normatywnym. Jest to o tyle istotne, że w takim wypadku regulamin ten formalnie by obowiązywał i musielibyśmy dopiero go uchylić przed sądem administracyjnym. Zwróciliśmy się więc do zarządcy parku – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie – o wyjaśnienie tej kwestii.
Otrzymaliśmy nader lakoniczną odpowiedź, że „regulamin korzystania z parku nie został wprowadzony aktem prawa miejskiego”.


Biorąc pod uwagę, że akty prawa miejskiego ostatnio obowiązywały w Mszczonowie jeszcze przed rozbiorami, domyślamy się, że dyrektorowi ZGKiM Grzegorzowi Ludwiakowi chodziło raczej o prawo miejscowe, a więc uchwały i zarządzenia organów gminy. A skoro żadnego takiego aktu nie wydano i pan Ludwiak po prostu sobie ten regulamin od tak powiesił na tablicy, to – podobnie jak w przypadku regulaminu placu zabaw – taki komunikat nie ma wiążącego prawnie charakteru i można go przyrównać do próśb w stylu „proszę zamykać furtkę” albo „nie siadać – świeżo malowane” (choć te akurat czemuś by jeszcze służyły).
Nasz komentarz na temat samego parku zamieszczamy w nagraniu poniżej.